1ad8e9e238dc4981df2bd4d275d7c107Turėdami didelę patirtį bei gausų kvalifikuotų specialistų kolektyvą rengiame projektinius sprendinius, techninius projektus, darbo projektus, konsultuojame, atliekame projekto vykdymo priežiūrą.

Skaityti daugiau...

d1a0db7e31f1dc869a27b25373167456

Žmonija per savo istoriją buvo daug kartų baudžiam a žai bų. Gi m ę s a u d r o s d e b e s y j e , žai b a s n e š a d a u g y b ę n e l ai m i ų : g ai s r u s,s u n k ia s k o n t ū z i j a s , u ž m u š a ž m o n e s i r g y v u l i u s , s u g r ia u n apa s tat u s , o k a r tai s s u k e l ia n e t b ai s i ų k ata s t r o f ų .

Skaityti daugiau...

da2e256ec6289aa010bc4a14c347a11bAudio, Video, TV ir pc sistemų tinklų projektavimas, montavimas, derinimas, aptarnavimas, gedimų šalinimas.
Lokalinių ar globalinių tinklų projektavimas bei instaliacija, techninis aptarnavimas.

9586e71dc6d3530f3f5ef68655250d31Naujos statybos namų, pastatų elektros instaliacija, komercinės paskirties pastatų elektros instaliacija, visų objektų elektros instaliacijos renovacija, elektros įrangos ir instaliacijos montavimo darbai, izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimai, bandymai ir diagnostika,

Skaityti daugiau...

51fa2b11cc576658d03dc0ee5e66fbe9Gebame planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti vykdant įmonės elektros ūkio eksploatavimo darbus, įvertinti elektros bei šilumos įrenginių ir aparatų veikos principus, konstrukcijas, panaudojimo sritis, organizuoti bendrųjų energetikos įrenginių darbo priežiūrą,

Skaityti daugiau...

b77c4c0ae79c904bdf678dcfa78c4d2fEgzistuoja nuomonė, kad šie matavimai yra niekam nereikalingi, kad tai tik niekam nereikalingas laiko gaišinimas, taip pat pinigų švaistymas. Tokią pat nuomonę dažniausiai susidaro ir pats užsakovas, kuris nesupranta tokių matavimų atlikimo būtinumo. Matavimai būtini atlikus įvairius elektros sistemų montavimo darbus.

Skaityti daugiau...

c1eb854127018dbb631695e9f700c207Projektinės dokumentacijos ruošimas, suderinimas ir pridavimas valstybinei energetikos inspekcijai.

Žaibai kelia pavojų ne tik aukštiems pastatams, tad pasirūpinti saugumu turėtų ir namų, su šlaitiniais stogais, savininkai. Tam reikia sumontuoti įžeminimo sistemą su pecialiais žemintuvais.
Šiandien žemos įtampos elektros tinkle vis daugiau naudojama elektros-elektroninių imtuvų, kurie yra jautrūs viršįtampiams. Jie gali pakenkti elektros imtuvų izoliacijai, taip pat sugadinti jautrią elektroninę įrangą.

Skaityti daugiau...

Orientuojamės į Lietuvos pramonės įmonių technologinių procesų optimizavimą ir automatizavimą. Dirbame su įvairiausių pramonės šakų įmonių technologinių procesų automatizavimu ir atnaujinimu, pritaikome naujausias technologijas ir komponentus. Taip pat atliekame montavimo, serviso darbus, pasirašome ilgalaikes aptarnavimo sutartis.

Skaityti daugiau...