I etapas – vietos analizė, saulės elektrinės konfiguracijos ir projektinių duomenų nustatymas paraiškai LESTO ir prašymui Energetikos ministerijai, dokumentacijos surinkimas ir paruošimas gauti leidimą plėsti elektros energijos gamybos pajėgumą (LPEEGP), leidimo gavimas

Eil. Nr.

 

 

Dokumentas/darbas

Pateikia/parengia Užsakovas

Pateikia/parengia Vykdytojas

Reikalingas dokumentų kiekis

1

Užsakovo įmonės įstatų kopija

?

2

2

Užsakovo įmonės registracijos pažymėjimo ar trumpojo išrašo (identifikaciniai duomenys) kopija

?

 

4

3

Įmonės direktoriaus paskyrimo dokumento kopija

?

1

4

Užsakovo žemės sklypo, ar pastato Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija, patvirtinanti turto disponavimo teisę

?

4

5

Užsakovo žemės sklypo plano su kadastriniais matavimais kopija, ar pastato stogo išpildomosios nuotraukos kopija, bei jų elektroniniai įrašai dwg formatu

?

4

6

Žemės sklypo elektros tinklų planas, ar išpildomoji nuotrauka

?

4

7

Įgaliojimas projekto valdytojui

?

1+ (5 kop.)

8

Projektinis pasiūlymas su projektuojamais saulės elektrinės parametrais, statinių išdėstymu ir projektuojamais el. tinklais

?

4

9

LESTO paraiška išankstinėms prijungimo sąlygoms gauti

?

2

10

LESTO išankstinės sąlygos

?

3

11

Prašymas LESTO pateikti informaciją apie prognozuojamą generuojamos perdavimo galios trūkumą ar ribojimus

?

2

12

Prašymas Regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl procedūrų taikymo

?

2

13

Regiono aplinkos apsaugos departamento išvada

?

2

14

Pažyma iš teritorinės muitinės*

?

1

15

Pažyma iš valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriaus*

?

1

16

Pažyma iš apskrities valstybinės mokesčių inspekcijios*

?

1

17

Prašymas gauti leidimą veiklai elektros energetikos sektoriuje

?

2

18

Pažyma apie įmonės valdymo organus

?

2

19

Pažyma dėl įsipareigojimų vykdymo ir pareiškimas dėl licenzijų ar leidimų

?

2

20

Rinkliavos už LPEEGP sumokėjimo dokumento originalas

? (100,- Lt)

?

1

21

LPEEGP gavimas

?

Trukmė - 80 k.d., *Užsakovas privalo LPEEGP gavimo procedūros metu neturėti įsiskolinimų (poz. 14, 15, 16), priešingu atveju Vykdytojas neatsako už LPEEGP gavimą laiku

II etapas – projektavimo darbai

Eil. Nr.

Dokumentas , darbas

Atsakingas užsakovas

Atsakigas vykdytojas

LESTO

Trukmė

1

LPEEGP pateikimas LESTO

?

1 d.d.

2

Prisijungimo sąlygų gavimas iš LESTO

?

?

10 d.d.

3

Atnaujintos topografinės nuotraukos pateikimas

?

10 d.d.

4

Savivaldybės patvirtinančio dokumento gavimas, kad objekto statybai projektas ir statybą leidžiantis dokumentas nereikalingi

?

10 d.d.

5

Lesto dalies už sklypo ribų ir sklypo vidaus, bei saulės elektrinės projekto elektrotechninės dalies parengimas ir derinimas su LESTO

?

20 d.d.

6

Suderinus projektą, prijungimo paslaugos sutarties pasirašymas su LESTO

?

?

?

20 d.d.

7

Statybos – montavimo darbų grafiko parengimas, įskaitant partnerių tiekimo terminus, tikslus statybos montavimo darbų kainos nustatymas įskaitant užsakovo numatomus papildomus darbus: teritorijos apšvietimas, aptvėrimas, privažiavimo keliai, gerbuvis ir kt., finansavimo grafiko sudarymas, suderinimas su Užsakovu.

?

?

3 d.d.

 

Trukmė 40 k.d.

Atvejais kai reikia atlikti sklypų padalijimą, ar keisti žemės paskirtį detaliuoju planu, Atlikti stogo išpildomąją nuotrauką, šiuos darbus organizuoja Užsakovas savo lėšomis.

III etapas – saulės elektrinės statybos montavimo darbai

Eil. Nr.

Darbas

Atsakingas Užsakovas

Atsakingas Vykdytojas

LESTO

Terminas

1

Sklypo, ar stogo paruošimas statybos darbams*

?

2 d. d.

2

Pamatų, ar tvirtinimo sistemų pagrindo paruošimas

?

10 d.d.

3

Konstruktyvinės dalies montavimas

?

10 d.d.

4

Fotovoltinių modulių, inverterių, žaibosaugos, įžeminimo, vidaus elektros, gaisrinės saugos, internetinio ryšio montavimas

?

10 d.d.

5

LESTO elektros tinklų įrengimas saulės elektrinės prijungimui**

?

Kaip numatyta prijungimo paslaugos sutartiyje, bet ne ilgiau kaip 90 k.d. nuo prijungimo darbų rangos sutarties pasirašymo su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu

6

Išpildomųjų nuotraukų, kadastrinių matavimų atlikimas

?

3 d.d.

7

Atstatomieji darbai ir statybinės aikštelės sutvarkymas

?

5 d.d.

8

Iki kiekvieno mėn . 10 kalendorinės dienos informacijos pateikimas operatoriui apie vykdomą elektrinės statybos eigą

?

Pastoviai iki pridavimo

*Užsakovas užtikrina 0,4 kV trifazį laikiną statybos įvadą max 3 kW statybos montavimo darbų periodu

** Šio etapo trukmė priklauso nuo LESTO veiksmų ir gali būti minimaliausia 40 k.d., įskaitant minimalius LESTO terminus

IV etapas - pridavimo darbai

Eil. Nr.

Dokumentas, paslauga

Atsakingas užsakovas

Atsakingas vykdytojas

LESTO

Terminas

1

Saulės elektrinės sutarties sudarymas

?

?

2 d.d.

2

Saulės elektrinės pridavimas energetikos inspekcijai, elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo akto-pažymos gavimas

?

5 d.d.

3

Laikinas atsakomybės ribų aktas, saulės elektrinės prijungimas ir derinimo darbai

?

?

10 d.d.

4

Saulės elektrinės pripažinimas tinkama naudoti ir teisinės registracijos atlikimas

?

Pateikia dokumentus Statybos inspekcijai, ir VĮ Registrų centrui

?

Parengia visus reikalingus dokumentus

10 d.d.

5

Internetinio ryšio ir apsaugos sutarčių sudarymas

?

2 d.d.

6

Saulės elektrinės draudimo poliso gavimas

?

2 d.d.

7

Pažyma iš teritorinės muitinės*

?

8

Pažyma iš valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriaus*

?

9

Pažyma iš apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos*

?

10

Dokumentų sukomplektavimas ir pateikimas gauti leidimą gaminti elektros energiją

?

10 d.d.

11

Valstybinėsrinkliavos sumokėjimo dokumento originalas už LGEE išdavimą

?(200 Lt.)

12

LGEE ir atsinaujinančių išteklių energijos kilmės garantijos gavimas, nuosavybės ribų akto pasirašymas ir elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymas su LESTO

?

?

?

45 k.d.

13

Užsakovo apmokymas naudotis monitoringo sistema ir perduoti kamėnesinį duomenų perdavimą- AEI elektrinės kuro balansą

?

?

1 d.d.

Trukmė – 50 k.d.

*Užsakovas privalo LGEE gavimo procedūros metu neturėti įsiskolinimų (poz. 6,7,8), priešingu atveju Vykdytojas neatsako už LGEE gavimą laiku

Visų etapų trukmė – 210 k.d. (7 mėn.)

II+III+IV etapų trukmė – 130 k.d. (4,2 mėn.